Purpose marketing

Aan de slag met Purpose Marketing?

Gebruik de Sustainable Development Goals!

×
Ga terug naar het overzicht

Aan de slag met Purpose Marketing? Gebruik de Sustainable Development Goals!

Een maatschappelijk relevant merk heeft een positieve invloed op de betrokkenheid van je gebruikers, medewerkers en andere stakeholders. In mijn blog en ben ik dieper ingegaan op de toegevoegde waarde van maatschappelijke relevantie voor je merk. ‘waarom bewuste merken de nieuwe norm worden’ ‘in vier stappen groeien als Unilever’s snelst groeiende merken’

Vaak kan het als organisatie lastig zijn om te bepalen welk maatschappelijk doel je organisatie nastreeft. Simpelweg omdat dit nog nooit prioriteit heeft gehad, of omdat je het moeilijk vindt om je producten / diensten te koppelen aan een maatschappelijk doel. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties kunnen dan een oplossing bieden.

Wat zijn SDG’s?

De SDG’s zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn een vervolg op de MDG’s (Millennium Develoment Goals) uit 2000. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben de ontwikkelingsagenda vastgelegd voor de periode 2015-2030. De doelen zijn gericht op armoede, milieu, mensenrechten en wereldeconomie. Een volledig overzicht van de 17 SDG’s vind je hier.

Een kader voor duurzame ontwikkeling

De SDG’s kunnen een kader bieden om organisaties in beweging te krijgen. Door te kiezen voor één of meerdere SDG’s stel je, je organisatie in staat om constant te investeren in duurzame ontwikkeling. Dit kan hand in hand gaan met je eigen zakelijke belang.

Hoe kun je de SDG’s gebruiken om aan de slag te gaan met de purpose van je bedrijf?

Door één of meerdere doelen te kiezen en je als organisatie hieraan te conformeren biedt het veel potentieel voor je merk. Het geeft nieuwe mogelijkheden om je merkverhaal te verbinden met je doel(en) en het vormt een kompas voor toekomstige keuzes binnen je organisatie.

Sinds de lancering van de SDG’s zijn verschillende organisaties met één of meerdere doelen aan de slag gegaan. Akzo Nobel richt zich bijvoorbeeld op de doelen ‘betaalbare en duurzame energie’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘klimaatactie’ en richt Canon zich op de doelen ‘verantwoorde consumptie en productie’ en ‘klimaatactie’ (bron: sdgnederland.nl).

Start met het vinden van je purpose

Starten met de SDG’s is onderdeel van het bepalen van de maatschappelijke relevantie (purpose) van je organisatie. Het bepalen van je maatschappelijke relevantie bestaat uit het formuleren van je visie, missie, waarden en kernbelofte. Het purpose kompas kan je helpen bij het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke relevantie van je organisatie en het formuleren van je purpose statement. Vanuit de thema’s ‘mens’, ‘milieu’ en ‘maatschappij’ kan aansluiting gevonden worden op de SDG’s. Hoe je deze SDG’s toepast in je bedrijfsstrategie kan in drie stappen.

1. Segmenteer de SDG’s.

In het Purpose Kompas maak ik gebruik van de drie thema’s ‘mens’, ‘milieu’ en ‘maatschappij’. Door de vragen uit het purpose kompas te beantwoorden en de SDG’s in deze drie thema’s te ordenen kun je bepalen welke doelen matchen bij je keuze voor toekomstige ontwikkelingen.

2. Identificeer waar het bedrijf past.

Nadat je de lijst hebt verkleind, kun je direct zien bij welke doel of meerdere doelen je organisatie past.

3. Koppel je doelen aan je bedrijfsdoelen.

De laatste stap is het koppelen van je SDG’s aan je zakelijke belang. Het is daarbij van cruciaal belang om te laten zien hoe de SDG’s kunnen bijdragen aan je bedrijfsdoelen.

De SDG’s als middel voor progressie.

De SDG’s zijn een mooi middel om organisaties wereldwijd bij te staan in het leveren van een positieve bijdrage aan de verbetering van de wereld. Hiermee wordt de wereldwijde duurzaamheidsagenda vooruit geholpen. Daarbij is het van toegevoegde waarde om de maatschappelijke relevantie van je organisatie te bepalen en aandacht te geven. Om zo koers te bepalen voor je organisatie en de merken die je voert. Ben je van plan SDG’s te integreren in je merkpositionering? Lees dan het artikel: ‘In vier stappen naar een duurzame positioneringsstrategie’.

Maak je al gebruik van de SDG’s binnen je organisatie of wil je ermee aan de slag? Vertel er meer over!

Ga terug naar het overzicht

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive