Erik Jager

better brands

Purpose Marketing: Van belevenis naar betekenis

Stem je merk af op de stijgende behoefte naar meer zingeving.

×

Wat is Purpose Marketing?

Het nastreven van een maatschappelijk doel

Bij Purpose Marketing staat het nastreven van een maatschappelijk doel binnen je bedrijf centraal. Met maatschappelijke doel wordt de verbetering van het milieu, het individu en de maatschappij bedoelt. Bij iedere strategische keuze die binnen de organisatie gemaakt wordt, wordt de impact hiervan gespiegeld op dit doel. Purpose Marketing heeft veel raakvlakken met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het verschil is dat purpose meestal plaats vindt vanuit intrinsieke motivatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint meestal vanuit extrinsieke motivatie.

Purpose gedreven organisaties hebben een grote diversiteit aan maatschappelijke doelen. Hierbij valt te denken aan organisaties die zo min mogelijk CO₂ willen uitstoten. Of organisaties die slavernij de wereld uit willen helpen. Wil je meer weten over purpose marketing? Meld je dan aan voor mijn gratis online 1-op-1 masterclass.

Ja! Ik wil aan de slag

Purpose gedreven organisaties hebben een grote diversiteit aan maatschappelijke doelen.

Waarom Purpose Marketing?

Purpose Marketing

Purpose Marketing speelt in op de toenemende vraag naar meer betekenisvolle producten en diensten. Dit doe je door je merk, organisatie, producten en diensten af te stemmen op de stijgende behoefte naar meer zingeving.

Een purpose-gedreven organisatie start meestal vanuit intrinsieke motivatie. De directeur van het bedrijf ziet de noodzaak in om de organisatie en bijbehorende merken maatschappelijk relevanter te maken. Dankzij een stijgende vraag naar betekenisvolle merken willen steeds meer bedrijven purpose-gedreven worden. Hier ligt ook meteen de grootste uitdaging voor veel bedrijven. Hoe word ik een betekenisvol merk? Welke impact heeft dit op mijn organisatie?

Het doel van Purpose Marketing

Een groot deel van alle organisaties hebben een marketing georiënteerde werkwijze. Dit betekent dat de steeds veranderende marktomstandigheden en de vraag van (potentiële) klanten het uitgangspunt is voor strategische keuzes. Het is de uitdaging je onderscheidend in de markt te positioneren door steeds beter in de behoefte van je doelgroep te voorzien. Door een steeds verder toenemend concurrentielandschap en een stijgende behoefte aan merken met meer zingeving biedt Purpose Marketing een oplossing om een aantrekkelijke en betekenisvolle positie in de markt te claimen. Dit begint met de juiste strategie.

Verschillende tools

De afgelopen jaren heb ik een degelijke werkwijze en verschillende tools ontwikkeld die jou helpen bij de ontwikkeling van je Purpose Marketing strategie. Eén van de belangrijkste tools is het Purpose Kompas.

Ja! Ik wil aan de slag

Wat is Purpose Marketing niet?

De afgelopen jaren zie je veel discussies over wat purpose marketing is en wat het ook vooral niet is. We zien daarbij een groot aantal voorbeelden waarbij de organisatie claimt purpose gedreven te zijn, maar toch anders omschreven moeten worden. De bekendste termen die hiermee in lijn zijn, zijn cause marketing en sustainable branding.

Cause marketing

Cause marketing is geen purpose marketing. Dit heeft er vooral mee te maken dat cause marketing sterk commercieel gedreven is. Het heeft als doel een commercieel bedrijf te koppelen aan een goed doel. Om zodoende een positieve merkassociatie aan het merk te koppelen wat zorgt voor een extra stimulans bij de verkoop van producten en diensten. Cause marketing wordt vaak ingezet in de vorm waarbij per verkocht product of dienst een deel van de inkomsten ingezet worden om het goede doel financieel te ondersteunen. Op zoek naar voorbeelden van cause marketing? Voorbeelden van cause marketing.

Sustainable branding

Bij sustainable branding staat duurzaamheid centraal. Hierbij heeft het merk de ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van milieu en maatschappij. Deze duurzame ambitie zien we niet alleen terug in de stappen die worden gezet om producten en diensten duurzamer te maken, maar zien we ook terug in de stappen om de organisatie van binnen uit te verduurzamen.

Sustainable branding verschilt van purpose marketing omdat de ambitie van de organisatie anders is. Waar purpose marketing voornamelijk intrinsiek gemotiveerd is om vanuit een eigen visie en missie als doel heeft een betere wereld te realiseren, ligt bij sustainable branding in eerste instantie de nadruk op de ambitie om te verduurzamen. Dit om een onderscheidende positie in de markt te claimen. Lees hier meer over sustainable branding.

Ja! Ik wil aan de slag

En dan hebben we nog… Purpose washing!

Wat is purpose washing?

Purpose washing is een term die gebruikt wordt voor organisaties die claimen te werken vanuit een purpose-gedreven denk- en werkwijze, maar geen concrete actie ondernemen om de omschreven purpose waar te maken. Purpose washing zien we voornamelijk terug bij merken die reclamecampagnes ontwikkelen waarin het merk zich als purpose-gedreven profileert. Na onderzoek blijkt later dat dit niet het geval is.

Veel voorstanders van purpose marketing zien purpose washing als zorgwekkend. En dat is logisch. Purpose-gedreven merken steken veel tijd en energie in het bereiken van een hoger maatschappelijk doel. Dit zorgt voor een geloofwaardig merk. Aan de andere kant zien we niet purpose-gedreven merken die deze geloofwaardigheid ondermijnen door een (vaak soortgelijke) boodschap te brengen die niet klopt met de realiteit.

Naast purpose washing horen we ook regelmatig over greenwashing. We hebben met greenwashing te maken als een merk zich alleen groener en maatschappelijker betrokken voordoet dat het in werkelijkheid.

Ja! Ik wil aan de slag

Zij gingen je voor

Logo DBS Automotive