Erik Jager

Stakeholder Mapping

×

Stakeholdermapping

Wat is Stakeholder Mapping

Heb je te maken met meerdere stakeholders binnen je organisatie? Wil je hier meer inzicht en grip op krijgen? Dan is Stakeholder Mapping een handige tool die je hier verder mee kan helpen. Maak je belangrijkste stakeholders in drie simpele stappen inzichtelijk met dit handige template / stappenplan.

Ja! Ik wil aan de slag!

Wat zijn stakeholders?

Verschillende soorten stakeholders

Voor een organisatie bestaan stakeholders vaak uit verschillende doelgroepen die verschillende belangen hebben bij een organisatie. Stakeholders hebben altijd te maken met een mate van belang en een mate van invloed. Heb je bijvoorbeeld te maken met een selectieprocedure voor de aanschaf van een nieuw product, dan hebben verschillende personen invloed op dit proces en een belang bij de mogelijkheden die geboden worden.

Waarom stakeholder mapping?

Inzicht in de stakeholders

Het inzichtelijk maken van je stakeholders kan je verder helpen bij de ontwikkeling van je Customer Journey, Communicatiestrategie en Verkoopstrategie. Door het inzichtelijk maken van je stakeholders krijg je inzicht in het belang en de invloed van je stakeholders op een klantreis. dit zorgt ervoor dat je beter je communicatie kunt afstemmen op de verschillende belangen van je stakeholders. Ook krijg je meer inzicht in deze belangen gedurende de klantreis die doorlopen wordt.

Ja! Ik wil aan de slag!

Stakeholder Mapping verbindt Customer Journey, Communicatiestrategie en Verkoopstrategie.

Stakeholder Mapping Template

Een Stakeholder Mapping Template helpt je verder

Om je stakeholders verder inzichtelijk te maken heb ik een Stakeholder Mapping Template ontwikkeld. Het template bestaat uit drie stappen:

  1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste stakeholders.
  2. Inzichtelijk maken invloed stakeholders
  3. Inzichtelijk maken belang stakeholders

Het resultaat is een overzicht van het belang en de invloed van de belangrijkste stakeholders. Voorafgaand aan de ontwikkeling van een Persona Canvas en klantreis kan dit overzicht gebruikt worden om een eerste selectie van de uit te werken persona’s te realiseren.

Het template

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive