Erik Jager

Purpose Kompas

Wat is de purpose van jouw organisatie?

Het Purpose Kompas helpt je stap-voor-stap bij het formuleren van je purpose statement.

GRATIS download!
×

Het Purpose Kompas

Organisaties met een maatschappelijke missie

Ben je een organisatie met een maatschappelijke missie? Of wil je hiermee aan de slag? Dan is de Purpose Kompas een handige tool die je inzicht geeft in je maatschappelijke relevantie. Dankzij een handige vragenlijst krijg je inzicht in de onderdelen waarop je maatschappelijk relevant bent en aan welke onderdelen je nog kunt werken. De Purpose Kompas is ontwikkeld door better brands.

GRATIS download!

Het is me nu duidelijk geworden hoe we een purpose statement kunnen formuleren en koppelen aan de transformatiedoelen van onze potentiële klanten.

Angela Rooijmans – Eigenaar, Ecowings

Wat kun je met het Purpose Kompas?

De scan helpt je bij het formuleren van je purpose

Door inzichtelijk te krijgen welke maatschappelijke ambities je organisatie nastreeft kun je een doorvertaling maken van missie en visie naar een statement. Ten tweede geeft de scan inzicht in het effect van je purpose op je organisatie en de gebruikers van je producten en diensten.

Stap 1: Inzicht

Het Purpose Kompas helpt bij het formuleren van je purpose statement. Door inzichtelijk te krijgen welke maatschappelijke ambities je organisatie nastreeft maak je een doorvertaling van missie en visie naar een purpose statement. Het startpunt voor je Purpose Marketing beleid. Ten tweede geeft de scan inzicht in het effect van je purpose op je organisatie en de gebruikers van je producten en diensten. Het invullen van de scan gebeurt in vier stappen:

1.1. Maatschappelijke relevantie
Krijg inzicht in de maatschappelijke relevantie van je organisatie. Doe dit door de negen vragen op het canvas te beantwoorden. De vragen gaan dieper in op de onderdelen waarop je maatschappelijk relevant kunt zijn (mens, milieu en maatschappij).

1.2. Purpose Statement
Omschrijf je visie en missie om zo je purpose statement te omschrijven. In deze stap word je stap-voor-stap meegenomen in het formuleren van je bestaansrecht als organisatie.

1.3. Effect
Krijg de invloed van je purpose statement inzichtelijk op je merk, organisatie en haar gebruikers. Beantwoord de vragen die dieper ingaan op de onderdelen inspiratie, organisatie en uitvoerbaarheid om zo inzichtelijk te krijgen op welke onderdelen je scoort en op welke onderdelen ontwikkeling mogelijk is.

1.4. Transformatie
Op welke onderdelen realiseren je producten en diensten een positieve bijdrage aan je gebruikers zoektocht naar een positieve verandering? Door te omschrijven welke effect je hebt op het denken, voelen en handelen van je gebruikers wordt de toegevoegde waarde van je organisatie voor je gebruikers inzichtelijk.

Stap 2: Koers

Van inzicht naar koers bepalen. Een ingevulde scan toont aan hoe purpose gedreven je organisatie is. Dit resultaat kan gespiegeld worden aan de ambities van je organisatie. Dankzij de resultaten krijg je inzicht in nieuwe groeikansen en -mogelijkheden. Het vormt daarmee de basis voor je Purpose Strategie.

Samen aan de slag? Meld je dan hier aan voor een gratis online 1-op-1 masterclass.

GRATIS download!

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive