Erik Jager

Design Sprint

×

Wat is een Google Design Sprint?

 

Wat is een Google Design Sprint en hoe werkt?

Een Google Design Sprint helpt je in vijf stappen een businessvraag te beantwoorden. Via ontwerp, prototyping en testen van oplossingen bij echte klanten.

Dankzij een Design Sprint wordt het risico op het niet succesvol naar de markt brengen van een oplossing zo veel mogelijk gereduceerd. Een Design Sprint stelt je in staat om goedkoop en snel heldere doelstellingen te definiëren, aannames te valideren en een roadmap samen te stellen voordat je aan de slag gaat met de ontwikkeling van de oplossing.

Ik wil aan de slag!

Waar wordt een Design Sprint voor gebruikt?

Een bewezen methodiek

Ben je van plan een complex vraagstuk in een korte periode te beantwoorden? Ben je een antwoord voor een probleem binnen je organisatie op het spoor? Dan is een Design Sprint goed in te zetten. Het is een uitstekend middel om vanuit één team samen te werken aan een probleem. Dit zorgt voor draagvlak en eenheid.

De methodiek wordt binnen een groot aantal branches en organisaties toegepast. Hierbij valt te denken aan overheden, zorg, zakelijke dienstverleners, retailers of startups. Dankzij toepassingsmogelijkheid wordt de veelzijdigheid van deze methodiek getoond.

Sprintje trekken?

Ben je eraan toe om zelf een Design Sprint te trekken? Of heb je nog meer voorbereiding nodig? Wij helpen je graag verder met je vervolgstappen!

Complexe vraagstukken worden inzichtelijk gemaakt.

Hoe werkt het?

Hoe werkt een Google Design Sprint

Binnen vijf dagen (1 werkweek) wordt een prototype voorgelegd aan gebruikers uit de doelgroep. Hiermee wordt het succes van de oplossing direct gevalideerd. De dagen hebben een vaste indeling en zien er als volgt uit:

Dag 1 : begrijpen
De eerste dag staat in het teken van het doorgronden van het vraagstuk. Er wordt een roadmap ontwikkeld voor de rest van de week. In de ochtend worden doelen bepaald en wordt dit overzichtelijk in kaart gebracht. In de middag worden experts aan tafel gebracht. Het stelt je in de mogelijkheid kennis en inzichten te verwerven. Uiteindelijk wordt er gezamenlijk nagedacht over een probleem waar je een antwoord voor gaat realiseren.

Dag 2: schetsen
Na een dag vol inzichten op dag 1, ga je aan de slag met het bedenken van oplossingen. In de ochtend worden bestaande ideeën gepresenteerd. Er wordt samen nagedacht hoe je deze ideeën verder kunt verbeteren. In de middag ga je aan de slag met het schetsen van nieuwe ideeën. Hier wordt een vaste methodiek voor gehanteerd. Aan het einde van de dag wordt ook nagedacht over de klanten die benaderd kunnen worden om je concept op vrijdag te valideren.

Dag 3: beslissen
De derde dag staat in het teken van het nemen van de juiste beslissingen. Met de verschillende oplossingen die je de dag ervoor bedacht hebt is het belangrijk om met een degelijk plan te komen. Daarom is het van belang de oplossingen te bespreken en te beslissen welke oplossing de meeste kans van slagen heeft. Na deze keuze ga je in de middag verder met de ‘winnende’ schetsen om ze vervolgens voor te bereiden op een stappenplan voor je prototype.

Dag 4: prototype
Op deze dag staat alles in het doel van het maken van een prototype. Onder het mom ‘fake it till you make it’ wordt met minimale inspanning een zo realistisch mogelijk werkbaar voorbeeld van de oplossing gerealiseerd. Afhankelijk van de oplossing worden hier de benodigde middelen voor ingezet. Daarnaast tref je de nodige voorbereidingen voor vrijdag.

Dag 5: valideren
De laatste dag staat alles in het teken van het valideren van je oplossing(en). Het prototype die je de dag ervoor gebouwd hebt zal je hiermee helpen. De benaderde klanten zullen deze dag aanwezig zijn om je prototype te testen. Interviews worden afgelegd tijdens het gebruik van je prototype. Aan het einde van de dag weet je wat je vervolgstappen moeten zijn.

Ik wil aan de slag!

Wat heb je nodig?

Wat heb je nodig voor een Design Sprint?

Een Design Sprint vereist de juiste ruimte met de juiste tools, de juiste mensen en de juiste mindset.

War room
Een war room is een ruimte die is ingericht voor het houden van brainstormsessies. Sommige bedrijven hebben een ‘dedicated warroom’, de meeste bedrijven offeren tijdelijk een ruimte op om hier een meerdaagse sessie te kunnen organiseren. Het is belangrijk dat je, je prettig voelt in een warroom. Waarschijnlijk zul je er meerdere dagen verblijven. Daarom is het belangrijk dat je hier meubilair rekening mee houdt. Zorg ervoor dat het meubilair makkelijk te verplaatsen is. Dit geeft flexibiliteit in de inrichting die op dat moment nodig is om zo optimaal mogelijk het vraagstuk te kunnen kraken.

Daarnaast biedt een warroom veel ruimte voor het delen van ideeën. Dit betekent dat er meerdere whiteboards aanwezig zijn of zelfs één of meerdere beschrijfbare muren. Bekijk hier eens de warroom die ingericht is door Google Ventures: Tour the Google Ventures war room in San Francisco – YouTube

Design sprint toolbox
Naast de juiste ruimte heb je per dag de juiste tools nodig. Deze tools helpen je makkelijk ideeën te delen en te stemmen op de juiste ideeën. Zorg voor de juiste versnaperingen en een klok om de tijd bij te houden. Daarnaast kan het boek ‘Sprint’ van Jake Knapp je bijstaan in de juiste stappen die gezet moeten worden en de informatie die je daarvoor nodig hebt. Afhankelijk van het prototype dat je maken gaat zullen hier de juiste spullen voor gehaald moeten worden.

Bestel een sprintkit!
Ben je klaar voor een designsprint? Bestel hier een toolbox voor je Design Sprint. Zo kun je direct aan de slag!

Ik wil aan de slag!

Het juiste team

Het juiste team voor je Design Sprint

Een sprintteam bestaat uit maximaal 7 personen. Als het er meer zijn kost het te veel tijd en moeite om de fasen binnen de sprints snel te doorlopen. Binnen een sprintteam zijn verschillende rollen weggelegd. De volgende rollen zijn absoluut noodzakelijk om een goede sprint te doorlopen.

Product chief
Deze persoon heeft de meeste invloed op het proces. Meestal is de ‘product chief’ de bedrijfseigenaar. Soms is het een eindverantwoordelijke van een afdeling binnen de organisatie. De ‘product chief’ heeft de meeste invloed op het stemproces. De stemmen tellen zwaarder. Dit is mede te danken aan het grote inzicht die deze persoon heeft op het vraagstuk.

Facilitator
De facilitator is de begeleider van het proces. Voorafgaande aan de sprint brengt deze de juiste personen binnen het team. Tussen de sprints door zorgt hij ervoor dat de volgende sprint probleemloos doorlopen kan worden. Ook na de Design Sprint is het de taak van de facilitator om een follow-up te verzorgen.

Vertegenwoordiger / account manager
De vertegenwoordig is vaak het aanspreekpunt van de klant. De vertegenwoordiger krijgt meestal inzichten die verder gaan dan een slimme salespitch of marketingplan. Hij is er vaak precies van op de hoogte wat de kern van het probleem is, welke oplossingen al bedacht zijn en hoe de markt op oplossingen reageert.

Designer
Een designer is in staat om snel iets visueel te maken. Dit kan het visualiseren van een idee zijn, maar ook bij de ontwikkeling van een prototype is een designer in staat om snel iets neer te zetten wat het testen waard is.

Product designer
Bij het bouwen van een prototype is het belangrijk dat iets werkends gemaakt wordt. Dit kan software, hardware of gewoon een product zijn. Afhankelijk van je probleemstelling kan iemand betrokken worden die makkelijk en snel een werkend prototype kan bouwen.

Marketing
Nadat je een oplossing bedacht hebt moet dit makkelijk en snel onder woorden gebracht worden. Hiermee kan de groep die het product gaat testen eenvoudig geïnformeerd worden over de oplossing. Een marketeer is in staat om een oplossing op deze manier te omschrijven.

We’ve found that magic happens when we use big whiteboards to solve problems. The room itself becomes a sort of shared brain for the team.

Jake Knapp

Auteur “Sprint”

Ik wil aan de slag!

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive