Purpose marketing

Werken aan je Purpose.

5 voordelen om te starten

×
Ga terug naar het overzicht

5 voordelen om juist nu aan de slag te gaan met de purpose van je organisatie

In een tijd van onzekerheid en nieuwe regels zien we veel veranderen. We zien de wendbaarheid van mensen en organisaties. Oude conventies worden doorbroken nieuwe inzichten ontwikkelen zich. Deze zijn verantwoorder en beter toepasbaar in een wereld met Covid-19. Maar soms ook daarna. In deze periode verlangen we van mensen, de overheid, maar ook van bedrijven dat zij anticiperen op een nieuwe realiteit. We spreken elkaar aan op deze verantwoordelijkheid en spannen ons in om er met elkaar het beste van te maken.

In deze tijd is de behoefte aan organisaties met een hoog maatschappelijk bewustzijn groot. Organisaties worden getriggerd om hierop te anticiperen. Laat dit het startschot zijn waarbij de bewustwording van organisaties over hun maatschappelijke rol omgezet wordt naar daadkracht. Het resultaat: organisaties die vanuit hun maatschappelijke bewustzijn een positieve bijdrage weten te leveren aan de verbetering van de maatschappij. Ben je als bedrijf nog niet van overtuigd? Dan heb ik nog 5 voordelen om juist nu aan de slag te gaan met Purpose Marketing.

1. Conventies zijn aan het veranderen, dus tijd om je organisatie te veranderen.

We begeven ons in een nieuwe realiteit. Een realiteit waarbij we ons meer bewust geworden zijn van de impact van onze leefstijl op de wereld. De gevolgen hiervan ondervinden we letterlijk aan de lijve. Deze nieuwe realiteit zorgt voor reflectie. We beginnen ons in te zien dat we onze maatschappij anders moeten gaan inrichten. De manier waarop je vorm geeft aan je organisatie is er hier één van. Door je organisatie maatschappelijk relevanter te maken anticipeer je op de veranderende vraag in de markt; namelijk een toenemende vraag aan maatschappelijk bewuste merken.

2. Mensen beginnen de maatschappelijke rol die organisaties vervullen nog belangrijker te vinden.

Deze toenemende behoefte aan maatschappelijk bewuste merken zien we steeds sneller opkomen. Een goed voorbeeld hiervan is de landelijke golf van negatieve reacties op de bezuinigingsmaatregelingen die de Action en Hema hebben genomen op de bestaande coronacrisis. Commercieel belang voor maatschappelijk belang stellen wordt niet meer geaccepteerd en in dank afgenomen. Stappen die worden gezet om een positieve bijdrage te leveren aan de crisis worden breeduit toegejuicht. Ongeacht het belang van je inspanningen om een positieve bijdrage te leveren, maatschappelijk relevant zijn wordt beloond! En vergeet niet dat de maatschappelijke rol die je nu aan vervullen bent ook op lange termijn invloed kan hebben op het succes van je bedrijf.

3. Meer zingeving in het werk.

De afgelopen periode hebben we advocaten weer terug de zorg in zien gaan. ICT-ers en techneuten spannen zich belangeloos in om bij te kunnen dragen aan de bestrijding van het virus. Een crisis zorgt voor een toenemende bewustwording van de manier waarop iemand van toegevoegde waarde kan zijn tijdens deze crisis. Deze toenemende bewustwording zet mensen aan het denken over zingeving in het werk en daarbuiten. Als je als organisatie hier geen antwoord op weet te geven is het risico groter dat je medewerkers hun behoefte aan zingeving tijdens het werk ergens anders proberen te vinden.

4. Een beter verhaal zorgt voor een betere concurrentiepositie

Deze crisis kan een aanleiding zijn om aan de slag te gaan met de maatschappelijke relevantie van je organisatie. Hieraan werken geeft niet alleen een antwoord op de behoefte aan maatschappelijk bewuste merken in deze periode van crisis, maar zorgt er ook voor dat je op de lange termijn een beter verhaal te vertellen hebt dan je concurrent. In een wereld waarin mensen steeds meer op zoek zijn naar betekenis in hun leven kun je als merk hier structureel van toegevoegde waarde zijn. Dit leidt tot een betere concurrentiepositie. Hoe je dat doet? Door in te spelen op de transformationele doelen van je doelgroepen.

5. Je bent winstgevender

Oh ja! Crisis of geen crisis. Organisaties die purpose-gedreven zijn, zijn nu eenmaal succesvoller dan organisaties die het niet zijn? Unilever is niet voor niks gestart met het maatschappelijk relevant maken van al haar merken.

Ga terug naar het overzicht

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive