Design thinking

Design thinking vs Design sprint.

Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten?

×
Ga terug naar het overzicht

Design thinking vs Design sprint. Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten?

Design thinking en Design Sprint. De afgelopen jaren is de populariteit van beide onderwerpen verdrievoudigd (bron: Google Trends ). Het zijn twee termen die soms door elkaar gebruikt worden. Toch is er een groot verschil tussen een sprint en thinking. Reden genoeg om een korte uitleg te geven over het verschil en de overeenkomsten.

Wat is design thinking?

Tim Brown (CEO van IDEO) is dé persoon die ervoor heeft gezorgd dat design thinking op grote schaal wordt toegepast. Hij omschrijft design thinking als volgt:

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.”Tim Brown, president and CEO, IDEO

Hij geeft aan dat design thinking een creatieve manier is om innovatie vorm te geven. Dit wordt gedaan door de behoefte van de gebruiker, technische mogelijkheden en benodigdheden voor zakelijk succes vanuit een mensgerichte benadering op te lossen. De ‘designer’ is in het bezit van een toolkit met verschillende methodieken en modellen die, afhankelijk van het proces, gebruikt kunnen worden. Design thinking kan beschouwd worden als een manier van denken.

Designers hebben geleerd om vraagstukken anders aan te pakken dan de meeste mensen. Zij zijn gewend om vraagstukken te benaderen vanuit een holistische visie, informatie te convergeren, te werken in multidisciplinaire teams en ideeën uit te werken in prototypes. Designers zijn gewend prototypes te testen bij gebruikers om op basis van de feedback en nieuwe inzichten een product / dienst verder te optimaliseren.

Waar kun je design thinking voor gebruiken?

Design thinking stelt gebruikers centraal bij het bedenken en realiseren van oplossingen. Doordat design thinking dit als uitgangspunt heeft is deze denk- en werkwijze zeer goed toepasbaar voor vraagstukken waarbij dit van belang is. Daarnaast kunnen herhalende iteraties (oplossing bedenken, oplossing testen, bewijs verzamelen en deze kennis toepassen voor een nieuwe oplossing) erg waardevol zijn. Deze mindset zorgt ervoor dat alle factoren meegenomen worden die invloed hebben op het succes van de oplossing.

Design Thinking is vooral een denkwijze. Het is geen systematisch proces om problemen aan te pakken en op te lossen. Een Design Sprint is dat daarentegen wel!

Wat is een Design Sprint?

Jake Knapp, auteur van het boek ‘Sprint’ en één van de uitvinders van de Design Sprint omschrijft een Design Sprint als volgt:

“The sprintis a five-day process for answering critical business questions through design, prototyping, and testing ideas with customers” – Jake Knapp, auteur bestseller ‘Sprint’

Een Design Sprint kan beschouwd worden als een toolkit die gebruikt kan worden om stap-voor-stap oplossing te ontwikkelen en te testen voor vraagstuk binnen een organisatie. Het proces verloopt in vijf intensieve stappen (1 dag per stap). Per dag worden de te verrichten werkzaamheden en de benodigde tijd strak geregisseerd. De methodiek is erg pragmatisch. Dit geeft slagkracht.

Waar kun je een Design Sprint voor gebruiken?

Indien je voor de uitdaging staat om een vraagstuk binnen een korte termijn op te lossen dan is een Design Sprint het juiste middel. Het zorgt ervoor dat je met de juiste aandacht een maximaal effect kunt bereiken. Zoals aangegeven kunnen Design Sprints ingezet worden voor een brede variatie aan vraagstukken.

Design sprints zijn op ieder moment in te zetten voor je organisatie. Dit kan eenmalig, dit kan in een hoge frequent. Door de design thinking filosofie op te nemen binnen de organisatie zal een succesvolle adoptie van deze methodiek eenvoudiger bereikt worden.

Design thinking vs Design Sprint

Design thinking kan beschouwd worden als een filosofie. Het is een mindset die overgenomen kan worden om complexe vraagstukken methodisch op te lossen. Design Sprint is een, op Design Thinking gebaseerde methodiek. Dankzij Design Sprints worden vraagstukken op een efficiënte manier, binnen een vastgesteld tijdsbestek beantwoord.

De overeenkomsten

Zoals aangegeven omhelst een Design Sprint het design thinking principe. Dit zorgt voor een aantal overeenkomsten tussen beide onderdelen.

Sticky Notes!

Designers werken veel met sticky notes (geeltjes). Deze zijn makkelijk te verplaatsen en te verwijderen. Veel ideeën worden gegroepeerd. Dankzij sticky notes is iedereen in de gelegen makkelijk en snel en eenvoudig ideeën toe te voegen of te verwijderen.

Iteraties

Het bedenken en testen van een oplossing, om deze vervolgens op grote schaal te ontwikkelen, kan een fortuin kosten. Vaak wordt er te weinig gekeken naar omgevingsfactoren zoals concurrenten, soortgelijke producten, het gedrag van de doelgroep of de positie van het product binnen de organisatie.

Door te werken met iteraties (bouwen, testen, meten) kan de invloed van deze factoren, door middel van prototypes, getest worden op je oplossing. Dit principe komt voor uit Design Thinking maar wordt ook toegepast om problemen binnen een reeds ontwikkeld prototype op te lossen met een Design Sprint.

Begint het te kriebelen? Heb je zin om verder aan te slag te gaan met Design Thinking of een Design Sprint? Neem dan contact op!

Ga terug naar het overzicht

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive