Erik Jager

better brands

Purpose

Aan de slag met je purpose?

×

Inleiding

Purpose is een term die in het organisatieleven bijna evenveel bejubeld als bekritiseerd wordt. Niet bijzonder; want door de een is er op een meesterlijke wijze een invulling aan gegeven; terwijl er door de ander misbruik van is gemaakt uit winstbejag. Het hebben van een purpose kan gezien worden als een krachtig middel om je organisatie, je merk en je gebruikers in lijn te brengen met elkaar en legt de fundering voor innovatie. Echter het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

Ja! Ik wil aan de slag

Wat is purpose?

Purpose letterlijk vertaald kan omschreven worden als ‘bestaansrecht’. Deze omschrijving is natuurlijk erg abstract. Vooral binnen een organisationele context waar hier veel over gesproken wordt. Ook hier zien we verschillende omschrijvingen van de term, die sterk met elkaar verbonden zijn, maar desondanks toch een toelichting nodig hebben.

Purpose (merk / organisatie)

Ieder organisatie is ooit opgericht met een bepaald doel. Dit doel kan commercieel, functioneel of maatschappelijk zijn. Indien we het hebben over het bestaansrecht voor een merk of organisatie wordt met purpose het ‘hogere maatschappelijke doel’ dat je nastreeft bedoelt. Je geeft antwoord op de vraag hoe je organisatie of merk bijdraagt aan de verbetering van het individu (mens), milieu en / of maatschappij? Dit vereist een hoge mate van zelfreflectie en daadkracht in ‘de dingen anders doen’. Door te kiezen voor purpose toon je lef. Je stelt jezelf kwetsbaar op. Desondanks is het voor veel organisaties waardevol om ermee aan de slag te gaan. In een wereld met een toenemende vraag naar betekenisvolle producten en diensten is het hebben van een purpose een krachtig middel om klanten, medewerkers en andere stakeholders met elkaar te verbinden. Je creëert onderscheidend vermogen door de dingen anders te doen dan anderen.

Purpose Statement

De purpose van een organisatie of merk is verweven met je visie, missie en waarden. Deze wordt vaak kort en krachtig samengevat in een purpose statement. Hierin wordt je bestaansrecht als merk / organisatie kort omschreven. Om tot zo’n statement te komen zijn verschillende tools beschikbaar die je hiermee kunnen helpen. Wil je hier vervolgstappen in zetten? Lees dan mijn artikel: ‘Purpose statement schrijven? Doe het eenvoudig in 3 stappen’.

Purpose vanuit merk of organisatie?

Ondanks dat een de purpose voor een organisatie identiek kan zijn aan die van een merk kan hier wel degelijk verschil in zitten. Waar dit verschil in zit is afhankelijk van de gekozen merkarchitectuur. Zo is het mogelijk dat je als organisatie meerdere merken onder je hoede hebt die sterk van elkaar afwijken (house of brands). Vanuit strategisch oogpunt kan het logisch zijn om deze merken te koppelen aan andere purpose statements. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop Unilever hier een invulling aan geeft. Een merk wordt altijd vertegenwoordigd door één organisatie (samenwerkingsverbanden daargelaten). Om deze reden kies ik bij de ontwikkeling van een purpose voor een merk / organisatie ervoor deze in eerste instantie altijd te verbinden met het merk. Afhankelijk van het type organisatie kan vervolgens ook de verbinding gemaakt worden met de organisatie of de personen vanuit de organisatie die zich inzetten voor het merk. Indien een organisatie meerdere merken vertegenwoordigd is het derhalve ook van belang om voor deze organisatie (en het bijbehorende merk) een statement te ontwikkelen. Het is daarbij wenselijk deze purpose in lijn te brengen met de statements die verbonden zijn aan de verschillende merken.

Purpose marketing

Purpose marketing is een marketinggeoriënteerden benadering bij de ontwikkeling van je purpose voor je merk / organisatie. Waar je bij purpose (merk / organisatie) primair vanuit je organisatie / merk kiest voor een manier waarop je maatschappelijk relevant kunt zijn, is bij purpose marketing in eerste instantie je marketingstrategie leidend in de ontwikkeling van je purpose. Het heeft dus veel meer een outside-in benadering. Je kijkt naar de markt, trends en ontwikkelingen en je doelgroepen. Op basis van deze analyse ontwikkel je een marketingstrategie hoe je, je als organisatie / merk onderscheidend en maatschappelijk relevant in de markt kunt zetten. Het wordt dus in eerste instantie ingezet als marketingmiddel.

De valkuilen van purpose marketing

Purpose marketing hoort identiek te zijn aan de purpose voor een merk of organisatie. Dit is ook meteen de valkuil. Als je als organisatie ervoor kiest om je dit niet door te voeren in je hele organisatie, maar het slechts een marketing aangelegenheid laat, is de kans groot dat je niet consistent bent in je aanpak rondom het vervullen van je purpose.

Lees hier meer over purpose marketing.

Purpose als persoonlijk levensdoel

Naast purpose voor je merk / organisatie en purpose marketing hebben we natuurlijk purpose als persoonlijk levensdoel. Het vinden van je levensdoel wordt vaak direct geassocieerd aan een persoonlijke passie. Het vinden ervan, om vervolgens hier je leven aan te wijden wordt vaak gezien als iemands hoogste levensdoel.

Ja! Ik wil aan de slag

“Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it.” – Buddha

Aan de slag met purpose?

Wil je aan de slag met het bepalen van je purpose voor je merk / organisatie of wil je aan de slag met purpose marketing? Neem contact op om hier eens over te praten of meld je aan voor de gratis masterclass.

Ja! Ik wil aan de slag

Zij gingen je voor

Logo DBS Automotive