Discovery Museum

Een wereld te ontdekken!

Discovery Museum: een museum voor positieve verandering

×

Uitdaging

Corona heeft een grote invloed gehad op de cultuursector. De gevolgen hiervan zijn ook voelbaar voor Museumplein Limburg. Een organisatie verantwoordelijk voor de drie culturele instellingen Continium Discovery Center, Cube Design Museum en Columbus Earth Center. Medio 2020 is een heroriënteringstraject gestart. Centrale vraag: hoe kunnen we de organisatie toekomstbestendig maken middels één museum waarin de thema’s aarde, ontwerpen, wetenschap en techniek samen komen?

 

Werkwijze

Met deze vraag als uitgangspunt zijn we gestart met een onderzoeksfase. Dit hebben we gedaan aan de hand van een online enquête, diepte-interviews en brainstormsessies. Alle input heeft bijgedragen aan een merkdocument waarin visie, missie, kernwaarden en een purpose statement omschreven staan. Het resultaat: het museum als plek om jou te inspireren en te laten ontwikkelen tot iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt in het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de harmonie tussen mens, milieu en maatschappij.

 

Better brands nam ons vanaf dag één mee in een gestructureerde en doortastende aanpak. Hierin hebben wij ontdekt wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen.

Hans Gubbels – Directeur Discovery Museum

 

Resultaat

Met deze nieuwe visie wil het nieuwe museum iedereen betrekken in het collectief om de aarde tot een betere plek te maken. Het museum geeft op een toegankelijke en leerzame manier inzicht in hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap en techniek. Deze inzichten en het leggen van verbanden tussen verleden, heden en toekomst, veranderen wereldbeelden en gedachtepatronen. Het museum geeft bezoekers kennis, kunde en inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve verandering.

Na het merktraject heeft een selectie van een bureau plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de naam (Discovery Museum) en visuele identiteit.

Tools

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive