Cultuurplatform Barneveld

Bouwen aan één collectief

×

Uitdaging

Hoe realiseren we een cultuurplatform waarin culturele instellingen zich kunnen verenigen en versterken? 

Het bestaande cultuurplatform heeft de ambitie zich te ontwikkelen naar een zelfstandig opererende community waarin de individuele en collectieve belangen van culturele instellingen binnen de gemeente Barneveld behartigd worden. Een organisatie waarin de ruimte geboden wordt om initiatieven te ontwikkelen en samen kennis en ideeën op te doen. Centrale vraag: welke stappen moeten we zetten om deze organisatie te realiseren?

Werkwijze

Na de inventarisatie van de behoefte van de ondernemers is een stappenplan ontwikkeld. Hierbij is ervoor gekozen te starten met de ontwikkeling van een merkverhaal en waardepropositie. Van hieruit is een doorvertaling gemaakt naar een Business Model Canvas en zijn vervolgstappen in kaart gebracht. Er zijn workshops (online en fysiek) georganiseerd om het verhaal van het cultuurplatform helder en uniform te krijgen. Vervolgens zijn stakeholders inzichtelijk gemaakt en is op basis van het merkverhaal de verbinding gemaakt met de individuele behoeften van deze stakeholders. Uiteindelijk is een bijpassend businessmodel ontwikkeld, inclusief stappenplan om de ideeën om te zette naar realiteit.

Het resultaat is een gedragen visie over het cultuurplatform. De vragen waar het platform voor staat en gaat is beantwoord. Daarnaast zijn keuzes gemaakt welke stakeholders de meeste aandacht krijgen de komende periode en hoe voorzien gaat worden in hun behoefte. Het platform heeft de ambitie uitgesproken een zelfsturende organisatie te zijn. Eentje waarin verantwoordelijkheden gedeeld worden en waarin samen gewerkt wordt aan het bereiken van ambities.

 

“Better brands heeft het cultuurplatform in Barneveld op een toegankelijke en enthousiasmerende manier begeleid in het ontwikkelen van een business model canvas. Better brands daagde de deelnemers uit om op interactieve wijze mee te denken en was een fijne en kundige gesprekspartner.”

Merit Veldhuizen – Beleidsmedewerker Cultuur– Gemeente Barneveld

 

Tools

  • Merkstrategie
  • Purpose Kompas
  • Brainstorming
  • Value Proposition Canvas
  • Business Model Canvas

Zij gingen je voor

Logo KNVB
Logo DBS Automotive